Ustawy

1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 Pobierz
2.   Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1443 Pobierz

Statut spółdzielni

1.   Statut spółdzielni mieszkaniowej „Małopolska” w Gorlicach                                                                                          Pobierz

Regulaminy

1.Regulamin użytkowania pomieszczeń piwnicznych i wspólnych oraz klatek schodowychPobierz
2.Regulamin obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie szczegółowych zasad napraw wewnątrz lokaliPobierz
3.Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewaniaPobierz
4.Regulamin Rady NadzorczejPobierz
5.Regulamin przyjmowania, rozpatrywania skarg i wnioskówPobierz
6.Regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańcówPobierz
7.Regulamin funduszy remontowychPobierz
8.Regulamin funduszu społeczno-kulturalnegoPobierz
9.Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby ciepłej wodyPobierz
10.Regulamin budowy garażyPobierz
11.Regulamin udostępniania dokumentówPobierz
12.Regulamin rozliczania wody i montażu wodomierzaPobierz

Informacje

1.   Informacje regulujące niektóre kwestie związane z rozliczaniem wody                                                              Pobierz
2. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Pobierz
3. Przepisy prawne regulujące kwestie związane z rozliczaniem wody Pobierz
Skip to content