Zarząd:

1. mgr Łukasz Igielski – Prezes Zarządu,
2. inż. Jan Niemiec – Zastępca Prezesa ds. Technicznych

Rada Nadzorcza:

1. Andrzej Rak- przewodniczący ,
2. Klaudia Smaczniak – zastępca przewodniczącego,
3. Aneta Roman – sekretarz,
4. Jolanta Dobek – członek Rady,
5. Jakub Łęcki – przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,
6. Henryk Plato – członek Rady,
7. Janina Roman – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 Dyżury Rady Nadzorczej

6.04.2020r.
4.05.2020r.
1.06.2020r.
6.07.2020r.
3.08.2020r.
7.09.2020r.
5.10.2020r.
2.11.2020r.
7.12.2020r.

P. Klaudia Smaczniak
P. Andrzej Rak
P. Henryk Plato
P. Janina Roman
P. Klaudia Smaczniak
P. Jakub Łęcki
P. Aneta Roman
P. Andrzej Rak
P. Jolanta Dobek

Osiedle Magdalena
Osiedle Korczak
Osiedle Magdalena
Osiedle Korczak
Osiedle Magdalena
Osiedle Korczak
Osiedle Magdalena
Osiedle Korczak
Osiedle Magdalena

Od dnia 25.03.2020 r. Dyżury Rady Nadzorczej nie będą odbywać się do odwołania
Skip to content