1. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika Pobierz
2. Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – formularz dla mieszkańców budynków wielokalolowych Pobierz
3. Deklaracja członkowska Pobierz
4. Zmiana wysokości zaliczki na CO Pobierz
5. Zmiana wysokości metrów sześciennych wody Pobierz
6. Formularz wniosku o zgodę na remont Pobierz
7. Formularz zgłoszenia zgonu uprawnionego Pobierz
8. Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia Pobierz
9. Formularz zgłoszenia zmiany nazwiska Pobierz
10. Formularz podania adresu do korespondencji Pobierz
11. Formularz anulowania adresu do korespondencji Pobierz


Skip to content