Witamy na stronie internetowej
Spółdzielni Mieszkaniowej
"Małopolska" w Gorlicach
O nas

Aktualności

Kilka słów o nas

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Małopolska” powstała w 1994 roku. Zrzesza obecnie ok. 2,5 tysiąca członków i jest największą spółdzielnią mieszkaniową w Gorlicach. Zarządza nieruchomościami położonymi na terenie całego miasta: na osiedlach Magdalena, Korczak, w Śródmieściu i przy ulicy Konopnickiej. Spółdzielnia pod swoją opieką ma 48 wielolokalowych budynków mieszkalnych, 176 garażów murowanych oraz trzy pawilony handlowo-usługowe. Oprócz zarządzania nieruchomościami Spółdzielnia prowadzi w dwóch klubach osiedlowych „Hallerówka” i „Jubilat” działalność społeczną, kulturalną i oświatową na rzecz swoich członków, ich rodzin i lokalnego środowiska.

Skip to content